MrHip
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 4, Thua: 3, Điểm: 1437
  • Cờ úp: Số trận: 453, Thắng: 248, Thua: 205, Điểm: 1824

Các trận gần đây của MrHip