Mr.Nice
  • Cờ tướng: Số trận: 92, Thắng: 40, Thua: 50, Điểm: 1446
  • Cờ úp: Số trận: 1579, Thắng: 728, Thua: 848, Điểm: 1667

Các trận gần đây của Mr.Nice