V123
 • Cờ úp: Số trận: 907, Thắng: 482, Thua: 420, Điểm: 2010
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của V123

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2019 +18
  vs
  PHONGAUD 2071 -18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2039 -20
  vs
  zikzik 1957 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vuong588 2031 +17
  vs
  V123 2092 -17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2077 +15
  vs
  vuong588 2046 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vuong588 2061 -15
  vs
  V123 2062 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2047 +15
  vs
  vuong588 2076 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vuong588 2057 +19
  vs
  V123 2066 -19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2053 +13
  vs
  vuong588 2070 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vuong588 2051 +19
  vs
  V123 2072 -19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  V123 2091 -19
  vs
  vuong588 2032 +19