ngoc.1999
  • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 8, Thua: 3, Điểm: 1498
  • Cờ úp: Số trận: 452, Thắng: 243, Thua: 209, Điểm: 1730

Các trận gần đây của ngoc.1999