Tampa
  • Cờ tướng: Số trận: 878, Thắng: 465, Thua: 408, Điểm: 1478
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tampa