voba 1580 +13
thuan84 1508 -13

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

8 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ