Aasaaa
  • Cờ úp: Số trận: 13, Thắng: 4, Thua: 9, Điểm: 1370
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Aasaaa