Yen1 1357 +18
Crazy01 1400 -18

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

100 nước, 13 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua