anh.nha.que 1551 +17
Hongts 1573 -17

Kiểu: Cờ úp, 20/5/2022

100 nước, 12 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua