winwon 1533 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ