Bolobala 1620 +14
hai3ke 1583 -14

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

130 nước, 12 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua