dietma88 1450 -18
tranluctb 1401 +18

Kiểu: Cờ tướng, 6/9/2021

65 nước, 10 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết