winwon 1519 +14
kieo357 1485 -14

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

54 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua