Pumped 1584 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

16 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ