vuhanh1969 1394 -19
thovucong 1326 +19

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

63 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua