gg_101960098400912122135
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 5, Thua: 8, Điểm: 1354
  • Cờ úp: Số trận: 5996, Thắng: 2841, Thua: 3147, Điểm: 1475

Các trận gần đây của gg_101960098400912122135