Mitomito 1583 +7
thai73 1356 -7

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

66 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ