daoduyvu 1532 +13
tien77 1476 -13

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

108 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua