Crazy01 1486 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 6/10/2021

18 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ