DenBoss 1383 +18
TranDinh135 1423 -18

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

36 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ