LeVanSy 1455 -6
privcs 1697 +6

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

137 nước, 22 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua