L1983 1466 -15
thongphung 1496 +15

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

45 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ