PhapsuTdc 1445 -15
Crazy01 1474 +15

Kiểu: Cờ tướng, 6/10/2021

27 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ