Crazy01 1513 +17
Luong1982 1531 -17

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

92 nước, 16 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết