tuanvu87 1255 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

7 nước, 0 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua