hieplk1981 1436 -17
MrViet1803 1417 +17

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

13 nước, 0 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua