Vietlan 1574 +9

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

78 nước, 17 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết