Vothanh 1537 +11

Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

52 nước, 8 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua