vinh1979 1593 -18
Hienvd 1545 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 6 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết