thuyvh 1334 +11
ngochung115 1218 -11

Kiểu: Cờ úp, 14/3/2019

58 nước, 4 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua