DenBoss 1299 -10
Hoaithu 1428 +10

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

37 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết