choidonhat 1666 -11
Si6tan5 1783 +11

Kiểu: Cờ úp, 20/1/2022

35 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua