bodung2011 1561 +20
vanmayvt1 1654 -20

Kiểu: Cờ úp, 20/6/2021

94 nước, 9 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua