Tjbbknbcj 1479 +15
chi1998 1449 -15

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

84 nước, 9 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua