Crazy01 1462 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

4 nước, 1 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ