vanmayvt1 1597 +14
thanh.tr122 1562 -14

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

116 nước, 13 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết