Bolobala 1590 +17
hai3ke 1613 -17

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

82 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua