kudat79 1294 +11
Mitomito 1588 -11

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

153 nước, 19 phút : 05 giây

Hòa cờ!