Quân đen 0 0
Yen1 1357 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

60 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua