Pumped 1572 -8
thinhbsm 1403 +8

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

113 nước, 22 phút : 15 giây

Hòa cờ!