Nguyenhoag 1353 -11
hungrom 1473 +11

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

37 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ