thovucong 1372 -14
Tommy777 1421 +14

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

59 nước, 11 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết