kaitokidth 1586 +12
nhantran 1508 -12

Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2022

48 nước, 10 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ