thanh.t0k 1539 +15
Mitomito 1509 -15

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

80 nước, 14 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua