phanvankhai 1727 -27
dlmhy123 1425 +27

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

77 nước, 19 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua