gg_114601989607891961615
  • Cờ úp: Số trận: 2296, Thắng: 930, Thua: 1365, Điểm: 1213
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_114601989607891961615