Pumped 1594 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

20 nước, 1 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua