LeVanSy 1485 +15
phongtran8 1460 -15

Kiểu: Cờ tướng, 10/5/2021

166 nước, 22 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua