Vothanh 1599 -22
Crazy01 1462 +22

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

47 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua