quanghong 1483 -24
Ken78 1289 +24

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

45 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ